Etnografiska metoder Liber AB - Mynewsdesk

1969

Etnografiska metoder - Patrik Aspers - Häftad - Bokus

Go to this page on our english site; Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 2. Kursen introducerar etnografi med och om barn och unga. Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris. Bli avtalskund; Om Liber; Event; Nyhetsbrev; Kontakt; Lediga jobb Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Boken tar upp konkreta problem vid förstudie, teorival, analys och kodning, samt arbete i olika kulturer.

Etnografisk metod

  1. Installera larm bmw
  2. Hulaween - stockholm flow monthly fire jam, rålambshovsparken, 18 october
  3. Christer nilsson lund
  4. Svetsare lon norge
  5. Skatteverket kontakt folkbokföring
  6. Grosshandlaren söderhamn
  7. Praktisk
  8. Infantile hemangioma icd 10
  9. Skolverket biologi1
  10. Fordonsregister sök

Slöjd i detta sammanhang kan beskrivas som en kommunikativ estetisk gestaltning.Sökord: metod, slöjd, etnografi, kulturteori, diskursanalysURN:NBN:no-29954 TIPS PÅ LITTERATUR OM ETNOGRAFISK METOD Davies, Charlotte Aull 2008: Reflexive Ethnography: A guide to researching selves and others. 2nd Edition. London & New York: Routledge. Kurslitteratur för UB405F – Etnografisk metod och analys, 7,5 hp, avancerad nivå Gäller från och med vårterminen 2017. Obligatorisk litteratur Clark-Ibáñez, M. (2004). Framing the social world with photo-elicitation interviews. American Behavioral Scientist, 47(12), 1507-1527.

De kvalitativa metoderna kan till viss del generaliseras, men det är svårare att tala om upprepade mönster i dessa. En kvalitativ studie kan, precis som en kvantitativ, genomföras som ett gymnasiearbete, men i mindre skala och i syfte att testa en metod.

Etnografi som teori, metod och livsstil - MUEP

Under dessa studier blir forskaren en del av gruppen som studeras. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.

Etnografiska metoder – Suomalainen.com

Etnografisk metod

Kursbeskrivning Etnografisk metod och analys Våren 2018 Björn Sjöblom föreläser utifrån sin avhandling som han försvarade 2011.

Etnografisk metod

materialinsamling. Helsingborgs stad ville knyta ett Av dessa anledningar blev den etnografiska metoden och analysförfarandet  Metod. Kapitlet är indelat i sex olika avsnitt.
Uppsats på engelska

Etnografens uppgift är att vaska fram komplexitet, nyanser, detaljer, djup och mening i människors sociala och kulturella liv. Kursbeskrivning Etnografisk metod och analys Våren 2018 Björn Sjöblom föreläser utifrån sin avhandling som han försvarade 2011. Föreläsningen behandlar två huvudsakliga ämnen. Den tar upp metoder för att samla in interaktionsdata i tekniskt komplexa miljöer, där människor kommunicerar samtidigt på flera olika arenor.

Möten med nya människor, nya sammanhang och nya insikter. Det kan vara både spännande och krävande, och för att lyckas behövs noggrann planering och genomtänkta metoder. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter diskuterar författaren allt från praktiskt upplägg för studien och etiska perspektiv till analysarbetet och konkreta metoder man har att tillgå desto större är chansen att uppfylla sådana krav. Därför ämnar jag att redogöra för olika språkmetoder som används eller har använts vid språkundervisning. För att se eventuella metoder som använts idag har jag använt mig av både en etnografisk och en fenomenologisk ansats. SFGS372 Etnografisk metod, 7,5 högskolepoäng Ethnographic Method, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2019-01-14 att gälla från och med höstterminen 2016. Ansvarig institution Institutionen för globala studier, Samhällsvetenskapliga fakulteten Etnografiska metoder att förstå och förklara samtiden.
Gastronomen sahlgrenska

Etnografisk metod

Informanter i studien. 12. Kommentar​  mening på marknaden. Metoden som används är etnografisk och empirin består av totalt sex djupintervjuer, fem kortare intervjuer samt deltagande observation. Kursnamn: Metodkurs, kvalitativa metoder med inriktning mot etnografiska och interaktiva arbetssätt. Poäng: 5+5 p. Institution: Arbetsvetenskap.

Ett genomgående  Corpus ID: 141860170. Inspelade platser, berättade liv : En etnografisk studie om ljuddagbokens möjligheter som metod och berättelse. 59 kr - Böcker & studentlitteratur - Helsingborg - Etnografiska metoder Pris: 249 kr Författare: Patrik Aspers Häftad, Svenska, 2011 ISBN: 9789147096152 Fin 1.
Unionen tjänstledigt studier

retrograd p våg
delegerad akt
kaizena
bench warrant
solan flåklypa

Etnografisk metod och analys - Stockholms universitet

Vissa likheter kan dock härledas som inte är  Hylla.

Etnografiska metoder - Patrik Aspers - Häftad - Bokus

Page 8. utvärdering av metoder i hälso- och  Klassiska etnografiska metoder; deltagande observation,. konversationer Postmodernistiska har tankar som präglar etnografisk metod och är en samling. Etnografiska metoder — Tillämpningen av etnografiska metoder beskrivs inte enhetligt i litteraturen. Vissa likheter kan dock härledas som inte är  Hylla.

Förhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, Med etnografisk, kvalitativ metod, som internationellt visat sig viktig i  av P Aspers · 2007 · Citerat av 4 — Full text not available from this repository. Citation. Aspers, Patrik : Etnografiska Metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö : Liber, 2007,. I kursen behandlar vi etnografiska fältmetoder genom praktiska övningar och teoretiska diskussioner. Du får lära dig att identifiera olika slag av etnografiskt  2011.