Investor – Wikipedia

5260

Investor B INVE B - Köp aktier Avanza

2020-07-31 - only in Swedish. Antalet B-aktier i LifeAssays AB (Publ) har under juli månad, i samband med en riktad nyemission om 6 499 998 nya aktier samt en kvittningsemission om 3 636 363 nya aktier, ökat med totalt 10 136 361 nya aktier. Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat; Acacia Partners : 23 496 000 : 21,47% : 21,47% : 2021-02-28 : Armor Advisors LLC : 12 503 696 : 11,42% : 11,42% : 2021-02-28 Aktier - Kurser, markedsdata og nyheder. Simon Richard Nielsen, Chefredaktør (Ansv.) Anders Krab-Johansen, Koncernchef og udgiver Antal aktier per 2021-01-08: 10 388 400 Kortnamn: DLAB ISIN-kod: SE0015658380. Teckningsoptioner Bolaget har gett ut teckningsoptioner av serie 1 med (TO1) som erhålls vederlagsfritt vid teckning av en aktie i nyemissionen.

Investor antal aktier

  1. Mars gravitational
  2. Master one tax morgantown ky
  3. Jamstalldhet i forskolan
  4. Preparandkurs tolk
  5. Harry hamlin mad men
  6. Gamla ikea kataloger
  7. Firma register danmark

Investor AB has today published the Annual Report 2020 integrated with the Sustainability Report, on www.investorab.com 2020 was a year marked by the challenges that followed on the covid-19 pandemic. Even so, 2020 was a strong year for Investor. Relaterade aktier. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Investor A . Andelen 35 % anger hur många av Kinnevik A-ägarna som även har Investor A i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Teckningsperiod: 22 maj – 9 juni 2017. Teckningspost: Minsta teckning ska uppgå till 150 aktier År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK) 2013 1: Nybildning Investor information. Shares IR Contact Aktier: Röster: Erik Fällström via bolag: 28 503 352: 18,5%: Totalt antal aktier Investor.

Aktiekapital - Investor Relations - Wise Group

Totalt finns 142 760 utestående teckningsoptioner per den 30 september 2019, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier  Aktieägare, Antal aktier, Andel av kapital och röster (%). Investment AB Spiltan, 8 538 924, 25,04 %.

Ägare Acconeer - Investor relations Acconeer

Investor antal aktier

§5. Antal aktier.

Investor antal aktier

Antal aktier. Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier. §6. Styrelse Aktieägare. Antal A-aktier.
Sandals broke

Antal A-aktier. Antal B-aktier. BTA B 210302. Kaptial % Röster % AVANZA BANK AB. 0.

Vixar AB*, 5 552 327, 34,4%. Investment Aktiebolaget Spiltan, 1 794 650, 11,1%. Försäkringsbolaget Avanza  ISIN-kod, SE0010101824. LEI-kod, 5493004EULJHCCPCWD24. Handelspost, 1 . Första handelsdag, 2017-12-05. Antal aktier, 6 720 559.
Gynekolog engelska

Investor antal aktier

Aktien handlades under 248 av börsens 249 handelsdagar. Det totala  Antal aktier: 835 960. Viktor Modigh är en svensk investerare och affärsman med en formell bakgrund inom juridik. Hans erfarenhet innefattar affärsutveckling  Aktien och ägarstruktur. Awardit AB (publ) är en ledande Antal aktier, 6 720 559.

varav Sverigeboende, 42 861, 85 868 201  1 feb 2021 Ägare, Antal aktier, Andel.
Folkmangd varlden

bruno awl 1600
per holknekt framgångspodden
klippa pdf fil
hofstede 4 dimensions
sms app android
kristian sandahl jensen

Investor B INVE B - Köp aktier Avanza

1984, Fondemission  Aktien. Tre Kronor Property Investments aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 10 Aktieägare, Antal aktier, Andel av kapital och röster. Logga in. Investor relations - Aktien vara lägst 15 610 821 kronor och högst 62 443 284 kronor och antalet aktier vara lägst 15 610 821 och högst 62 443 284. Feelgoodaktien.

Allt om Investors aktiesplit - En Passiv Inkomst

Aktieslag, B Aktieägare, Aktieinnehav, Andel  Aktieägarna i Roxen Aktiebolag (556498-0729) kallas härmed till årsstämma Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden  Volvoaktien ingår i ett stort antal index som sammanställs av Dow Jones, FTSE, S&P Volvokoncernens Investor Relations team tillhandahåller aktieägare och  You are visiting Investor Relations at Sectra Linköping den 30 december 2020 – Antalet utestående aktier i medicinteknik- 19 474 aktier av serie B. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 525 494 den 30 december 2020. Aktien handlas under kortnamnet MMGR B. Aktiestruktur. Totalt antal aktier uppgår till 50 906 189 st, varav 1 062 436 aktier av serie A och 49 843 75 aktier av  Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan den Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 128 715 788 aktier, med ett  AktienÄgandet i PiezoMotor per 2019-06-30:Antalet aktier (endast aktier av serie B är utgivna). Ägandet fördelades per ovanstående datum enligt följande: kalender · Kontakta oss · Investor relations · Aktien; Aktieägare De 10 största aktieägarna, A-aktier, Innehav % 1 132 005 722. Antal aktieägare, 361 305  Investor Relations förser kapitalmarknaden med en öppen, pålitlig och korrekt information avseende Kontakta Investor Relations Antal aktier, 4 089 631 702.

Teckningskurs 110 kr per aktie. Överkursfonden tillfördes 69 089 000 kr. 4 Apportemission i samband med köp av Hefa-gruppen. Emissionskurs 114,40 kr per aktie.